transgenics fora

Publicado en Noticias
0

91.000 signatures de la Iniciativa Legislativa Popular al Parlament.
Dossier de premsa: 30/07/08
Catalunya diu no als
transgènics
>> Més 91.000 ciutadans demanen que Catalunya es declari lliure
de transgènics
>> El president del Parlament, Ernest Benach, rep els membres de
la plataforma
>> Adjuntem fotos i dossier de premsa sobre la campanya
La ciutadania catalana no aprova els transgènics, més de 91.000 signatures
s’entreguen al Parlament de Catalunya en contra dels OGM i s’espera que en els
propers dies fins al proper 21 d’agost, data oficial que s’acaba la recollida, se’n recullin
prop de les 100.000.
L’acte d’avui ha constat d’una breu roda de premsa a les portes del Parlament, una
entrevista amb el president del Parlament, Ernest Benach, i l’entrega d’aquestes
primeres 91.000 signatures. Al president se li ha fet l’entrega d’unes pinyes de panís
ecològic símbol d’una planta que ha sofert la contaminació genètica i que ha demostrat
la impossibilitat de la coexistència de les dues varietats (transgènica i tradicional o
ecològica).
La plataforma resta a l’espera que les signatures siguin verificades per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), un cop aquestes siguin verificades, cap a finals
d’octubre, la proposta de llei entrarà a tràmit parlamentari amb la conseqüent
presentació d’esmenes i debat de la llei que conduirà, si la plataforma impulsora hi
està d’acord, al posterior debat al plenari del Parlament cap a principis de gener.
Dossier de premsa: 30/07/08
La plataforma iniciarà a partir del setembre un seguit de contactes amb els diferents
grups parlamentaris per tal d’avaluar la posició de cadascun d’ells, poder aportar la
informació que té la plataforma als diferents grups polítics i conèixer la posició dels
diferents grups.
Recepció del president del Parlament
El president del Parlament ha rebut a 2/4 d’1 del migdia als/les representats de la
plataforma a l’interior del Parlament. L’entrevista ha estat correcta i cordial, ha durat
prop d’un quart d’hora.
Hi ha hagut un intercanvi d’impressions entre les dues parts. Benach ha enumerat els
tràmits a seguir a partir d’ara a nivell institucional respecte la proposta de llei de la
plataforma. I els representants li han explicat la problemàtica generada entorn dels
transgènics. Finalment, li han fet entrega de les pinyes de panís ecològic que el
president ha rebut i s’ha interessat per aquesta problemàtica.
Balanç de la campanya
Des de la plataforma vol fer saber el següent balanç de la campanya de recollida de
signatures fins a dia d’avui:
1. Valorem molt positivament el suport rebut pel conjunt de la ciutadania que
ha permès gairebé doblar la quantitat de signatures necessàries per tal
que es debati al Parlament la proposta de llei.
2. Entenem que aquestes més de 91.000 signatures recollides fins ara són una
mostra prou representativa de la societat catalana i són una expressió
democràtica de rebuig general als OGM, lluny de les pràctiques poc
democràtiques seguides per les grans transnacionals.
3. Demanem al govern de la Generalitat que es tingui en compte la voluntat
popular i destacar el fet que hi ha un gruix important, conscient i creixent de
4. població consumidora que rebutgen els transgènics i que aposten per un
altre model agroalimentari
Dossier de premsa: 30/07/08
5. Esperem que en els propers dies es puguin recollir més signatures que ens
acostin a les 100.000. Ara mateix disposem de més de 2.500 suports que no
hem entregat avui.
6. També volem destacar l’aclaparadora resposta que la societat catalana ha
despertat respecte a aquesta campanya contra els transgènics, cosa que ha
sorprès a la plataforma.
7. I valorar també la campanya informativa que s’ha fet i que ha permès, si més
no, introduir el debat, no sols al voltant dels transgènics, sinó també sobre
el model agroalimentari i sobre els possibles efectes adversos d’aquestes
tecnologies sobre la salut.
8. Facilitem a tota persona interessada diversos informes a la web de Som Lo
Que Sembrem diversos informes, estudis, investigacions, articles, enllaços i
bibliografia sobre els efectes dels OGM en la salut, en la societat i l’economia,
l’agricultura o el medi ambient:
http://www.somloquesembrem.org/index2.php?actual=11
http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=11&actual2=34
Fotografies Som Lo Que Sembrem 30.07.2008
Els membres de Som Lo Que Sembrem davant la porta del Parlament mostrant les caixes amb les
signatures aconseguides. Foto: Som Lo Que Sembrem
Dossier de premsa: 30/07/08
Caixes amb els plecs de signatures i les pinyes de panís ecològiques
entregades al president del Parlament. Foto: Som Lo Que Sembrem
Els membres de Som Lo Que Sembrem durant l’entrevista amb Ernest Benach i les capses de les
signatures. Foto: Som Lo Que Sembrem.
SOM LO QUE SEMBREM
c/ Lleida, 1 – baixos
Balaguer (la Noguera)
25600 Països Catalans
973450683 – [email protected]
Més informació: 657671738 Jordi Soldevila
Dossier de premsa: 30/07/08
DOSSIER PREMSA SOBRE LA CAMPANYA
El passat 1 de febrer s’admetia a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya la
proposta: “Proposició de llei per a la prohibició del cultiu de productes agrícoles
modificats genèticament”1. A finals del mateix mes, el 29 de febrer s’iniciava la
recollida de signatures que durant 120 dies hàbils havia d’aconseguir, almenys, 50.000
signatures de ciutadans majors de 16 anys censats a Catalunya perquè es debatés la
proposta de llei al Parlament. Aquest mes de juny la Mesa del Parlament concedia 15
dies més de pròrroga, cosa que situava la fi del termini de recollida el proper 21
d’agost de 2008.
La iniciativa
La iniciativa d’engegar una campanya per declarar Catalunya lliure de transgènics
sorgeix de l’entorn rural a mitjans del 2007, concretament, d’un grup de pagesos i
pageses afiliats/des a l’Assemblea Pagesa de Catalunya.
Tres són els factors que acaben portant l’Assemblea Pagesa de Catalunya a impulsar
aquesta campanya sobre els Organismes Genèticament Modificats (OGM):
→ La contaminació repetida del darrer pagès que cultivava panís ecològic i amb
varietats autòctones a Catalunya.
→ La contaminació de la carn de vedella ecològica que sofreixen diverses
explotacions del Pallars, fet que demostra l’entrada dels transgènics en la
cadena tròfica.
→ L’acusació i posterior condemna de Josep Pàmies2 per una acció de denúncia
contra la varietat de panís Bt 176, prohibida a Europa i posteriorment a l’estat
espanyol pels efectes sobre la salut humana.
La plataforma Som Lo Que Sembrem
1 http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE06/IE0606?EX=202-00027/08
2 http://www.assembleapagesa.cat/
Dossier de premsa: 30/07/08
Som Lo Que Sembrem és una mà estesa des del món rural al món urbà, des dels
productors als consumidors. Som Lo Que Sembrem neix el 2007 fruit d’un seguit de
contactes arreu de les comarques catalanes que permeten constituir la plataforma
formalment el 2 de març de 2008 a Lleida. La plataforma té com a objectiu aconseguir
una agricultura justa, el respecte al medi ambient i una garantia per a la salut dels/les
consumidors/es, per això entén que cal eliminar els transgènics. No es considera una
entitat ecologista, sinó una unió de diferents perspectives que aporten les diferents
associacions que la formen (salut, alimentació, econòmiques, pageses i
mediambientals), ni tampoc una entitat lleidatana, sinó de tot l’àmbit català.
La plataforma està formada per
1. més de 70 entitats diferents (sindicats, cooperatives, entitats culturals,
empreses, escoles tècniques, fundacions, entitats pageses, grups ecologistes,
ONGs, associacions de veïns, excursionistes, col·lectius, casals, etc.)
2. i més de 50 persones a títol individual.
3. més de 1.000 col·laboradors d’arreu de la geografia catalana,
4. més 160 punts de recollida de signatures3 en establiments públics d’arreu de
Catalunya,
5. i 19 territorials que abasten totes les comarques catalanes4 (comarques de
Girona, Bergadà, Alt Urgell i Cerdanya, Pallars, Vall d’Aran i Ribagorça, terres
de Ponent, Osona, Vallesos, Maresme, Barcelonès i Baix Llobregat, Catalunya
Central, Anoia, Garraf, Penedesos, Alt Camp, Camp de Tarragona, Priorat i
Ribera d’Ebre, Terres de l’Ebre).
6. L’oficina central és a Balaguer, però compta amb altres oficines com Girona,
Sabadell o Barcelona.
Diversos personatges donen suport a la plataforma, des de cuiners com Santi
Santamaria, cantants com Lluís Llach, escriptors com Isabel Clara-Simó o cineastes
com Bigas Luna, polítics com Ángel Ros (alcalde Lleida PSC), Agnès Pardell (diputada
PSC), Joan Herrera (diputat ICV), Miquel Àngel Estradé, Uriel Bertran (diputat ERC) o
Roman Galimany (CiU); també científics com José Ramon Olarieta (ETSEA Universitat
Lleida), Miquel Vallmitjana (biotecnòleg), el mateix Roman Galimany (bioquímic,
3 http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=21&hover=4
4 http://www.somloquesembrem.org/index.php?id=22&hover=5
Dossier de premsa: 30/07/08
farmacèutic i president executiu Hospital de Valls), Martí Boada (UAB), Teresa
Forcades (monja i doctora en medicina). Personatges de moviments socials com Pep
Riera (Assemblea Pagesa), Joan Caball (Unió de Pagesos), Pep Puig (moviment antinuclear)
i un llarg etcètera.
La proposta de llei i la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
La plataforma Som Lo Que Sembrem es va fixar com a objectiu difondre la
problemàtica dels transgènics (salut, medi ambient i agricultura) i impulsar una
proposta de llei emmarcada dins la llei de participació (Llei 1/2006, de 16 de febrer, de
la iniciativa legislativa popular, DOGC núm. 4579 – 23/02/2006).
Les condicions que fixa aquesta llei és recollir 50.000 firmes en 120 dies de manera
que la proposta estigui referendada per la ciutadania i es pugui debatre al Parlament
de Catalunya.
Som Lo Que Sembrem proposava una llei basada en quatre aspectes bàsics:
→ Declaració de Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics.
→ Prohibició immediata dels cultius transgènics.
→ Etiquetatge clar dels aliments que en el seu procés de producció utilitzen
transgènics i els que no.
→ Moratòria al desenvolupament de transgènics a les nostres terres i
investigació dels seus efectes.
Amb aquests quatre aspectes es va iniciar la recollida de signatures el 29 de febrer de
2008. La recollida tenia com a base els/les fedataris/àries5 que van arribar a 300
persones acreditades per realitzar una funció essencial en una ILP. Poques ILPs han
tingut tantes acreditacions de fedataris/àries i tan repartides territorialment arreu de les
comarques catalanes.
5 Fedatari/ària: figura que contempla la llei d’Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dona fe de les
signatures recollides davant de la Mesa del Parlament, prèvia acreditació al Parlament. Som Lo Que
Sembrem va acreditar fedataris/àries el 19 de febrer i 5 de març de 2008.
Dossier de premsa: 30/07/08
La plataforma iniciava la campanya de difusió al desembre de 2007 i ha arribat finals
de juliol de 2008 a més de 500 actes a tot Catalunya.
La recollida de signatures acabarà el 21 d’agost, a data de 30 de juliol hi ha més de
91.000 signatures recollides i entregades per ser validades al Parlament de
Catalunya. El proper 21 d’agost sabrem el nombre exacte, ja que s’espera recollir
moltes més signatures fins a aquella data, la plataforma espera acostar-se a les
100.000.
Dades sobre transgènics
La plataforma posa a disposició de tota la ciutadania diversos informes, estudis,
enllaços, bibliografia i altres aspectes que fonamenten la posició respecte als OGM de
Som Lo Que Sembrem. Entre els aspectes que hi podeu trobar hi ha alguns estudis
sobre els efectes dels transgènics sobre la salut humana, sobre el medi ambient,
les repercussions sobre l’agricultura, l’alimentació i els efectes socials i econòmics
dels OGM (Tercer Món).
Trobareu informació a la web de l’entitat (www.somloquesembrem.org):
http://www.somloquesembrem.org/index2.php?actual=11
http://www.somloquesembrem.org/index3.php?actual=11&actual2=34
PDF

Deja tu comentario con

Los comentarios están cerrados.